3a4e96ff33f18a5483601a4d8c770ac2-getLightart Sp. z o. o.,

ul. Przyszłości 15a, 70-893 Szczecin, Poland

Tel. +48 91 486 88 12

tel/fax: +48 91 486 88 82

åbningstider: mandag – fredag 7:00 – 15:00

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000259781

NIP: 8522481379

Kapitał zakładowy: 630 000,00 PLN

 

Marek Suplicki, Produktionsleder
E-mail: m.suplicki@lightart.pl
E-mail: cnc@lightart.pl
Tel: +48 (91) 486 88 12 (wew 28)
Fax: +48 (91) 486 88 22