I den moderne maskinparken kan vi utføre presisjonsbearbeiding av element i henhold til gitt dokumentasjon. Nyeste CNC- maskiner tillater oss å tillby bearbeiding av høyeste kvalitet.

Vi har muligheter til å tilvirke produkter ved hjelp av maskinene av høyeste kvalitet. Derfor har vi produksjonskapasitet for tilvirkning av opp til 1000 st/skift, avhengig av bestillingens vansklighetsgrad.